Tjänster

Tjänster

 

Trädgårdsrådgivning i er trädgård

Ni håller själva i pennan och antecknar medan vi arbetar oss igenom hela eller delar av er trädgård. Vi bollar idéer och jag ger förslag till utformning och placering av t ex sittplatser och planteringar. Ni får skötselråd av befintliga växter och vi pratar om vad som kan bevaras eller tas bort. Mötet tar ca 1-2 timmar.

Pris: 875kr / timme

 

Rådgivning hos oss

Trädgårdsrådgivning i våra lokaler för begränsade delar av trädgården, t.ex. planteringsytor, en entré, en uteplats o.s.v. Ta med dig en skiss eller tomtritning och foton från trädgården så skissar vi direkt och ger förslag på utformande, material, växter m.m. Förslaget kan ni efter vårt möte ta med er hem.

Pris: 1500kr

 

Fruktträdsbeskärning

Det tar cirka 1 - 2 timmar att beskära ett fruktträd. Är det gammalt och vildvuxet behöver man komma tillbaka till trädet flera gånger innan det är i balans igen. Skicka en bild av trädet, så får ni ett kostnadsförslag av trädgårdsmästaren.

Pris: 450:- / timme

 

Trädgårdsplanering Grundpaket

Skalenlig trädgårdsritning, gjord för hand i svartvitt, efter er befintliga tomtkarta. Där ritas eventuella altaner, gångar, gräsytor och rabatter mm in. Material föreslås (t ex grus, täckbark, trädäck, marksten). Växtförslag där växterna anges med svenskt artnamn, men utan specifik sort (t ex "vit azalea"). I grundpaketet ingår även ett hembesök av en utbildad trädgårdsmästare. Mötet tar ca 1-1,5 timma. Om ni bor i närheten av Billdal debiterar vi inte för resan.

Pris: 5900:-

 

Trädgårdsplanering Grundpaket - Distans

Vi kan även erbjuda grundpaketet på distans, då behöver vi en skalenlig tomtkarta och bilder tagna ur olika vinklar enligt överenskommelse. Ni kommer också att få en checklista att fylla i.

Pris: 875kr / timme

 

Trädgårdsplanering Premium

Skalenlig trädgårdsritning , gjord för hand i svartvitt efter er befintliga tomtkarta. Den visar planteringar och trädgårsrum i detalj. Där ritas också in eventuella altaner, gångar, gräsytor mm. Material föreslås i detalj. T ex storlek, nyans och sort på grus och marksten. En detaljerad växtlista som kan användas som inköpsunderlag i plantskolan. Där anges växterna med svenskt och vetenskapligt namn, specificerat med sortnamn, cirkahöjd efter 10 år, ungefärligt pris på plantorna samt planteringsavstånd mellan växterna. En skötselplan som visar hur ni sköter era växter på bästa sätt ingår och planteringsanvisningar och skötselråd för det nyplanterade växterna. I Gräslikts premiumpaket ingår även ett hembesök av en utbildad trädgårdsmästare. Mötet tar ca 1-1,5 timma. Om ni bor i närheten av Billdal debiterar vi inte för resan. Vi kan även erbjuda Premiumpaketet på distans, då behöver vi en skalenlig tomtkarta. Ni får fylla i en checklista och ta bilder ur olika vinklar enligt överenskommelse.

Pris: 9900:-

 

Presenttips

Vill ni ge bort trädgårdsrådgivning eller kanske en fruktträdsbeskäring till någon som redan har allt? Vi säljer fina presentkort!

 

Föreläsningar

Med inspirerande bilder föreläser trädgårdsmästaren om allt från beskärning till olika designstilar, trädgårdsplanering/plantering hur man lyckas med odling av egna grödor i trädgårdslandet.

Välj själva om ni vill lyssna på lite av varje, eller få en mer koncentrerad föreläsning inom ett specifikt område. T ex fruktträdsbeskäring.

 

Pris: 2000:-

 

Tid: Cirka 1,5 timmar, inklusive frågestund efter föredraget.

 

Villkor:

- Resa inom 1,5 mil från Billdal ingår i priserna. Utöver det tillkommer reskostnad med 100 kr per påbörjad mil.

- Hänsyn kan bara tas till den information som jag får och kan bedöma genom en okulärbesiktning. Tänk på att det kan finnas hinder under mark, som till exempel rör, ledningar, berggrund och annat som kan komma att påverka anläggandet av er nya trädgård.

Södra Särövägen 121, 427 37 Billdal